hnt@hieunghiathinh.com.vn
Hotline: 0918.27.47.90
0 1 2 3 4 5
bóng slider

Dự án

Đối với những trang trại bò có qui mô lớn, cần có nhà vắt sữa và hệ thống vắt sữa phù hợp với qui mô. Vì vậy, việc lắp đặt hệ thống vắt sữa tự động iMILK là rất cần thiết...